Home > Afrika > Kenia > Waterproject in Ilmotiook

 

In Ilmotiook in het zuidwesten van Kenia (een regio met 7300 inwoners, vier scholen en één eerste hulppost) is een natuurlijke bron die gebruikt wordt door mens en dier. Het schone bronwater wordt echter vervuild door enerzijds dieren die door de bron waden en er hun behoeften in doen, anderzijds stroomt vervuild oppervlakte water van de heuvels af de bron in.

De bewoners van het dorp Ilmotiook hebben het initiatief genomen om hulp aan te vragen om deze bron te beschermen en tevens, door middel van waterleidingen en een pomp op zonne-energie, water naar het hoger gelegen dorp en de scholen te transporteren. Via een pastor (Patrick Nkaai) is deze projectaanvraag bij Stichting Share in Apeldoorn gekomen.

De impact van het project

  • Schoner water en daardoor minder maagdarm klachten en ziekten
  • Mogelijkheid om gewassen te irrigeren en te verbouwen
  • Leerlingen kunnen meer tijd aan hun studie besteden i.p.v. water halen
  • Vrouwen hoeven minder te sjouwen met water
  • Er komt tijd en geld beschikbaar voor andere productieve activiteiten
  • Werk voor enkele mensen (financieel en technisch beheer)

De investering

Een Keniaans bedrijf heeft een offerte uitgebracht om de bron te beschermen en een leiding netwerk aan te leggen. De eerste fase (€ 12.000) is de bron-bescherming, zodat er één bassin met water is voor de mensen en een tweede bassin voor de dieren. De waterpomp met zonnepanelen kost € 10.600 en een leiding netwerk van 4,5 km is begroot op € 24.400. Tenslotte zijn er acht opslagtanks nodig bij scholen en andere centra, begroot op € 10.000,- . Als we rekening houden met € 1.000 onvoorziene kosten, dan komt het totale project uit op € 58.000,-.

Gezamenlijk de schouders onder het project

Vier partijen zetten momenteel de schouders onder het project, te weten:

Stichting Share: deze stichting heeft sinds 2005 een intensieve project relatie met Pastor Patrick Nkaai. Dat heeft geresulteerd in verbetering van het onderwijs, goede watervoorziening op meerdere locaties, bevorderen van groenteteelt en vermindering van houtkap door een biogasinstallatie. Voor meer informatie, zie : www.stichtingshare.com

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heerhugowaard zet zich in om voldoende geld op te halen voor de bronbescherming. In februari 2014 is de fondswerving voorspoedig van start gegaan met een presentatie in de kerk gevolgd door een fancy fair.

Een groep van 21 jongeren en vier begeleiders van de Protestantse Gemeente in Heerhugowaard en Graft de Rijp gaan in juli 2015 naar Kenia om daar – samen met jongeren uit Kenia – te helpen bij het ingraven van de leidingen. Hiermee wordt € 2.000 aan kosten uitgespaard. Zij zullen naast het werken veel gaan uitwisselen met hun leeftijdgenoten in Kenia. Nederlandse jongeren zullen lessen op scholen geven. Er komen activiteiten om elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen. Verder gaan de jongeren gezamenlijk bomen planten en plastic opruimen om het milieubewustzijn te stimuleren.

De Nederlandse jongeren hebben vanaf augustus 2014 een jaar aan fondswerving gedaan om deels aan het project bij te dragen en deels hun eigen kosten te kunnen dekken. Meer informatie over deze groep: www.samenvoorkenia.com

Impulsis (een samenwerking van Edukans, ICCO en Kerk in Actie) steunt het project met een bijdrage van € 20.000,- en ze geven advies. Het idee om het milieubewustzijn te bevorderen, komt van Impulsis. De snelle acceptatie van het project door Impulsis is vooral te danken aan de betrokkenheid van de jongeren en de twee kerken. Impulsis vindt het ook een mooi project, want het geeft een enorme ‘impuls’ aan de gezondheid en sociaal economische ontwikkeling in Ilmotiook. Meer info: www.impulsis.nl

Onderhoud en beheer

Een medewerker van het ministerie van water in Kenia verzorgt de educatie: hygiënisch gebruik van water en verspilling voorkomen. De inwoners van Ilmotiook gaan betalen voor het water, zodat er geld beschikbaar zal zijn om de installatie te onderhouden. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van andere nutsvoorzieningen in Ilmotiook.

Aan het Molenaars Kinderfonds is gevraagd om de helft van de pomp op zonne-energie te willen betalen, te weten € 5300,-. Wij hebben hiermee ingestemd.

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*