Home > Afrika > Zuid Afrika > Vreugdevoetjies, een kleuterschool in Zuid Afrika

Freeke en Bart waren in 2016 op bezoek bij tante Annette Molenaar in Kaapstad. Zij hoorde van het Molenaars Kinderfonds en bracht ons in contact met Laura en Piet Schoeman die sinds 2003 buiten het stadje Oudtshoorn een boerenbedrijf runnen.

Op hun terrein wonen veel kwetsbare, arme gezinnen door gebrek aan scholing en banen. Meisjes raken vroegtijdig zwanger, mede vanwege de kinderbijslag die ze dan krijgen. Maar dit geld is minder dan de kosten van een kind.

Kleuterscholen in Zuid-Afrika zijn over het algemeen privé-scholen en dus niet gratis. Dit betekent dat kinderen van arme gezinnen geen kleuteronderwijs volgen. Als ze vervolgens op de openbare (gratis) basisschool komen, missen ze een aantal vaardigheden om dit onderwijs succesvol te doorlopen.

Nu woonde er een jonge vrouw op het terrein van Laura en Piet die goed kon leren en de opleiding tot lerares heeft gedaan. Zij vroeg in 2012 aan Laura of ze een kleuterschool mocht starten in een stal van de boerderij. Aangezien een kleuterschooltje ook altijd een grote wens van Laura was, overlegde ze met Piet. Dit leidde tot de bouw in 2013 van een kleuterschool op hun terrein.

Dankzij gemotiveerde leerkrachten stromen er ieder jaar meer kinderen naar de “pre-skool” oftewel kleuterschool die de naam Vreugdevoetjies draagt. Momenteel komen er dagelijks ongeveer 80 kinderen naar het schooltje. De kleuters uit de omgeving  worden met een busje opgehaald voor de lessen.

Laura: “Als we mensen aan hun lot overlaten, blijven de negatieve gevolgen van armoede bestaan. We investeren liever in de mensen zodat hun leven minder kwetsbaar wordt .” Omdat de school inmiddels een vergunning heeft, geeft de regering een bijdrage per kind. Maar dat is niet voldoende om extra kosten te dekken.  Zeker niet de kosten van de bouw van een extra lokaal nu het huidige schoollokaal te klein is voor het aantal kinderen.

In het najaar van 2017 is het Laura en Piet gelukt een extra lokaal te bouwen dankzij fondswerving. Het Molenaars Kinderfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie hiervan. Hierbij hebben wij ons laten voorlichten door een goede bekende, Bauke Bonnema. Hij heeft de bouwkosten van het project vergeleken met een Zuid Afrikaanse bouwindex en deze bleken overeen te komen. Verder heeft een andere vriend van ons, Luuk Dun, in zijn vakantie het project bezocht. Hij was onder de indruk van de manier waarop Vreugdevoetjies is georganiseerd en het enthousiasme wat er van het project afstraalt.

Eind 2017 ontvingen we blije berichten en foto’s. Op de facebook pagina van het schooltje staat ook een leuk filmpje:

https://www.facebook.com/Vreugdevoetjies-Crech%C3%A8-1559824064288924/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*