Home > Afrika > Kenia > Voltooiing van de waterleiding in Ilmotiook

In juli 2015 vertrekken 21 jongeren (tussen 17 en 26 jaar) en 4 begeleiders, waaronder Freeke Molenaar, naar Kenia om te helpen het waterproject in Ilmotiook te voltooien. Daarnaast gaan ze lesgeven op lagere en middelbare scholen en helpen bij de verbetering van diverse klaslokalen. En natuurlijk is de interactie met leeftijdgenoten ook een belangrijk onderdeel van het programma.

Ilmotiook

De eerste verblijfplaats is op het schoolterrein in Mulot, een plek waar een lagere en middelbare school zijn. Van daaruit is Ilmotiook makkelijk te bereiken. Het blijkt dat de voortgang van het drinkwaterproject voortvarend is geweest en dat de meeste leidingen al gelegd zijn. De jongeren helpen de laatste geulen te graven en verder worden in diverse slaapzalen van de school in Ilmotiook betonnen vloeren gestort. Tevens geven de jongeren in diverse klassen van de lagere en middelbare school lessen, die ze in Nederland voorbereid hebben. Overal worden ze zeer gastvrij ontvangen en zijn de Keniaanse kinderen erg nieuwsgierig. Er zijn veel schoolmaterialen, sport- en spelspullen en Engelse boeken in de bagage mee gekomen en deze spullen vinden gretig aftrek bij de scholen.

Ook worden onder begeleiding in kleine groepjes ‘compounds’ (huizen en erven) van mensen bezocht om een indruk te krijgen van de leefomstandigheden van mensen in dat gebied.

Schoon drinkwater

In het dal is de bron ondertussen beschermd, er is een ondergrondse overslagtank gebouwd en het huisje met de pomp en zonnepanelen op het dak is klaar. In het dal is een apart watertappunt aangelegd voor de bewoners die in het dal wonen. De scholen liggen ongeveer 500 m hoger. Ertussen ligt het dorp waar ook een tappunt is bij een eerste hulppost. De waterleidingen naar het hoogste punt zijn al klaar en de betonnen overslagtank op de heuvel is al aangesloten. Er wordt met man en macht gewerkt om de laatste hand te leggen aan de leidingen op de heuvel zelf tussen de diverse scholen en de overslagtank. Hier kunnen de jongeren meehelpen. Het graven is nog geen gemakkelijke klus in de rotsige bodem!

Als alles in de eerste week gereed is, wordt er een officiële opening gehouden met diverse toespraken, waarin “Samen voor Kenia” wordt bedankt voor de realisatie van dit project. Een bordje op het pomphuis wordt onthuld, waarop de overdracht van het project aan de gemeenschap is vastgelegd. Daarna worden in samenwerking met scholieren van de diverse scholen door alle jongeren bomen geplant als extra bescherming van het bassin tegen dieren en als milieu activiteit. Vervolgens gaat het hele gezelschap de heuvel op naar de scholen en vindt ook daar een officiële opening plaats door de eerste kraan open te zetten. Een ontroerend moment. Er stroomt schoon water uit de kraan!

Kilgoris

De tweede week worden we ondergebracht op het ziekenhuisterrein van een missie ziekenhuis in Kilgoris. Dit ziekenhuis is een tiental jaren gesloten geweest, maar door de komst van een actieve priester deels weer geopend. Ook in dit gebied worden diverse scholen bezocht, waar de jongeren weer voor de klas staan en worden cementen vloeren gestort. Tevens wordt geholpen met de nivellering van grond voor een nieuw te bouwen klaslokaal. Ook wordt er met Keniaanse jongeren een picknick gehouden op Mount Love, een naburige bergtop.

Uiteindelijk is dit een enerverende reis geweest, waarin 21 jongeren door samenwerking en met energie voor iets gaan een mooi project tot stand hebben gebracht. Tevens hebben ze kennis kunnen maken met de Keniaanse cultuur en hebben ze meer begrip gekregen voor het leven in andere, moeilijke levensomstandigheden. Dit mede dankzij Stichting Share die de eerste aanzet heeft gegeven om de jongeren bij dit project te betrekken.

We zijn blij dat we als fonds aan de realisatie van dit project hebben kunnen bijdragen!

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*