Home > Europa > Servië > Vervolgaktiviteiten 2016 in Kinderopvangcentrum Zmaj in Belgrado
oude situatie Zmaj

Het huidige Servische beleid is erop gericht dat kinderen korter dan voorheen in weeshuizen of instituten verblijven. De kinderen in opvangcentrum Zmaj blijven maximaal een half jaar en gaan dan zo snel mogelijk naar familie of pleegouders. De tijd dat de kinderen hier wonen is best heftig. Kinderen komen vanuit een crisissituatie.

Toen Wim en Gordana Halm begin 2016 het kindercentrum weer bezochten, zagen ze dat de opgenomen kinderen zo bij elkaar de slaapkamers binnen konden lopen. De sloten van de deuren werkten niet en er waren deuren kapot ten gevolge van vernielingen. De zwakkere kinderen voelden zich onveilig ten opzichte van de sterkere kinderen. Deze situatie bestond al jaren zo en geld voor goed afsluitbare deuren was er in de eigen organisatie niet.

In de zomer van 2016 hebben Wim en Gordana Halm in het kinderhuis een aantal deuren en kozijnen laten vervangen. Voor 2671 euro is dit allemaal gerealiseerd.

In oktober 2016 zijn Bart en Freeke samen op bezoek geweest in het kinderopvangcentrum Zmaj om het resultaat te zien. De deuren zagen er goed uit en konden op slot. We werden ontvangen door de directrice van de acute opvang, mevrouw Djukitz en de directeur van de 6 kindertehuizen in Belgrado, de heer Bracek. Hij vertelde ons een stukje achtergrond informatie:

in Belgrado zijn 6 huizen om kinderen op te vangen: 3 huizen voor acute hulp voor kinderen die geestelijk, lichamelijk of sexueel misbruikt worden en 3 huizen voor “weeskinderen”. Kinderen die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden hier niet opgevangen. De kindertehuizen zijn ooit opgericht door Unicef. Deze organisatie werkt nauw samen met het ministerie van onderwijs. In totaal zijn er 528 plaatsen verdeeld over 10 units. Momenteel zitten er ongeveer 400 kinderen in de opvang. In het huis waar we nu zijn, zitten op dit moment 15 kinderen. Er kunnen hier maximaal 21 kinderen opgevangen worden. De kinderen in dit huis kunnen maximaal een half jaar blijven.

In Servië is altijd opvang voor kinderen geweest. Dit heeft o.a. te maken met de vele oorlogen die geweest zijn. Iedere generatie heeft wel een oorlog meegemaakt. Dit betekende veel weeskinderen en dus opvang nodig. De opvang in Belgrado bestaat al 140 jaar. De opvang voor kinderen is van 0 – 26 jaar. De ondersteuning richt zich op:

– dagelijkse zorg

– pedagogische en psychologische ondersteuning voor het gezin

– counseling

Risicogezinnen worden begeleid door de sociale dienst. Social workers doen huisbezoeken, regelen ondersteuning en houden de situatie in de gaten. In de laatste jaren is de zorg steeds meer verplaatst van intern (opvang van kinderen in kindertehuizen) naar extern (begeleiding in gezinnen). Waar 10 jaar geleden nog 700 kinderen in de tehuizen zaten, zijn het er nu ongeveer 400.

Freeke heeft nog kennis gemaakt met de ontwikkelingspsychologe Mlena en een gesprek gehad over de manier van begeleiding in het opvangcentrum. Bovendien hebben we de Servische connectie tussen ons kinderfonds en het kindercentrum Zmaj in levende lijve ontmoet: de Heer Momo. Hij is een 20-tal jaren jeugdhulpverlener geweest op Zmaj en al jaren bevriend met Wim en Gordana. Het was fijn en inspirerend om ook met hem van gedachten te wisselen over de kinderopvang.

2 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*