Home > Zuid Amerika > Brazilië > Stichting Help mij Leven in Brazilië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help mij Leven is een stichting die vanuit Nederland het werk van de organisaties ‘REMER’ en ‘Sparta’ in de krottenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro ondersteunt. REMER (‘Refúgio de Meninos e Meninas da Rua’, ofwel ‘Schuilplaats voor Straatjongens en -meisjes’) is in 1988 opgericht door de Nederlander Robert Smits, nadat deze tijdens een rondreis door Zuid-Amerika was getroffen door het trieste lot van de straatkinderen in Rio de Janeiro. Robert leerde Portugees en vestigde zich permanent in Brazilië, met de bedoeling om iets voor de vele straatkinderen te doen.

In eerste instantie ging Robert Smits iedere avond naar het plein Central toe om brood en drinken uit te delen en op die manier contact te leggen met de kinderen. Nadat hij op deze manier hun vertrouwen had gewonnen, was het doel de kinderen van de straat te krijgen door ofwel plaatsing bij een familielid in huis, ofwel plaatsing in een pleeggezin of opvanghuis. In de loop der jaren is het werk van REMER gegroeid en werd, afhankelijk van de financiële mogelijkheden, de personele mogelijkheden en het politieke klimaat, naast straatwerk ook dagopvang, nachtopvang of permanente opvang in Rio de Janeiro geboden.

Deze ‘permanente opvang’ heeft echter altijd het karakter van een ‘doorstroomhuis’ gehad: het uiteindelijke doel is de kinderen terug te plaatsen bij familie, in een pleeggezin of in een opvanghuis.

REMER begeleidt jongeren in diverse fasen: preventief werk in de krottenwijk door samenwerking met de sportclub Sparta, straatwerk, inloophuis en permanente opvang van straatkinderen. Sportclub Sparta is eveneens door Robert Smits opgericht en biedt, door middel van sport, de kinderen een alternatief voor de alom aanwezige drugsbendes. Alle werkzaamheden van REMER en Sparta zijn er op gericht de kinderen weer een volwaardige plek in de maatschappij te bieden.

Om de omvang van de activiteiten aan te geven: REMER had in 2012 contact met ongeveer 1.400 straatkinderen in Rio de Janeiro en sportclub Sparta verzorgde in dat jaar sport- en andere activiteiten voor 300 leden.

Het werk van beide organisaties is afhankelijk van financiële steun uit Nederland via Stichting Help mij Leven, die in Nederland over een trouwe achterban van 800 donateurs beschikt. Daarnaast ontvangt de stichting regelmatig donaties van fondsen, scholen, kerken en bedrijven.

In 2013 kwamen wij in contact met Stichting Help mij Leven via Bart Molenaar, die de voormalige penningmeester van deze stichting kent. In Amsterdam hadden Christel en Evert een 2 uur durend gesprek met Robert Smits, die over was uit Brazilië en Bart van Asten van de Nederlandse stichting. Robert en Bart vertelden op inspirerende wijze over het moeilijke, maar ook dankbare werk in de favela’s van Rio en hoe de stichting dit werk vanuit Nederland ondersteunt. Op onze beurt vertelden wij iets over de achtergrond en werkwijze van het Molenaars Kinderfonds. Dit contact leidde in 2014 tot de aanvraag die wij uiteindelijk hebben gehonoreerd.

 

De projectaanvraag: renovatie van een schooltje in favela Pedra Lisa

In 2005 is een bijlesschooltje geopend in Pedra Lisa, een kleine favela midden in Rio de Janeiro, dicht tegen het centraal station. In de wijk heerst veel armoede. Wel is de veiligheidssituatie verbeterd, doordat de wijk tegenwoordig onder controle van de vredespolitie staat.

Voor de kinderen in deze favela is bijles cruciaal om de school succesvol te kunnen doorlopen, omdat de omstandigheden thuis vaak erg moeilijk zijn. Als de kinderen uitvallen op school, komen ze vaak terecht bij een van de drugsbendes. Meisjes komen vaak in de prostitutie terecht. In het bijlesschooltje doen de kinderen mee aan allerlei activiteiten en krijgen ze ’s middags een ‘lanche’ (tussendoortje: limonade en koekje).

In het schooltje is een team van drie docenten werkzaam. Het schooltje is elke middag open en er kunnen 60 kinderen terecht. Voortdurend worden de ouders gestimuleerd om hun kinderen naar school te laten gaan. In 2014 wordt ook begonnen met lessen dans en ‘capoeria’ (een Braziliaanse vechtdans). Deze lessen worden gegeven door vrijwilligers.

Daarnaast werden er in de afgelopen jaren alfabetiseringscursussen voor volwassenen gegeven en voorlichting over gezondheidszorg. In het schooltje is ook de enige bibliotheek van de favela gevestigd.

In maart/april 2014 moet een dringende renovatie worden uitgevoerd, waarbij het dak wordt gerepareerd, de airconditioning vernieuwd, schilderwerk uitgevoerd en een nieuwe vloer in de keuken aangelegd. De totale kosten bedragen € 4.712. Voor het grootste deel, € 4.032 zijn in eerste instantie geen middelen/ donaties aanwezig. Vanwege het dringende karakter van de renovatie is deze toch gestart en is het ontbrekende bedrag door Stichting

Help mij Leven vanuit Nederland voorgeschoten. Molenaars Kinderfonds heeft voorzien in de definitieve financiering van de renovatie en dit bedrag aan de stichting betaald.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*