Home > Afrika > Kenia > Stichting DEAN-Bijdrage aan Classworks programme 2022
Digitale verdiepingsles

In 2022 hebben wij besloten opnieuw een project van Stichting DEAN te ondersteunen.

DEAN (Digital Education Africa Network) is al actief sinds 2001: aanvankelijk in Tanzania op lagere scholen, later ook in Uganda. Het betrof in eerste instantie het inzetten van technische ondersteuning van digitale middelen zoals laptops en computers. Thans wil DEAN ook de kinderen en hun leerkrachten middels digitale middelen vaardigheden aanreiken. Er wordt ingezet op kennis leren toepassen in plaats van feiten leren.  De opbrengst kan zijn dat de leerlingen meer kennis krijgen over instrumentele bediening. Dit helpt om creatief te leren denken, effectiever te communiceren, meer samen te werken en zelf problemen op te lossen. Wat betreft de huidige computerlessen op diverse scholen in Kenia gaat het vooral nog om het leren van basale computer vaardigheden. DEAN wil naar een “profounder comprehension”: uitgebreidere mogelijkheden van de computer leren begrijpen, zodat jongeren deze meer optimaal kunnen inzetten. Hiermee draagt DEAN bij aan opgeleide jongeren die in de digitale toekomst hun aandeel kunnen leveren.

DEAN had tussen 2016-2018 op 3 basisscholen in Tanzania en op 1 middelbare school in Kenia ervaring opgedaan, waarbij koudwatervrees omsloeg in enthousiasme onder de leraren en de kinderen. In 2020 is vervolgens een pilot gedraaid in 12 scholen in Kenia die zelf aan een aantal basale voorwaarden voldoen: beschikken over gebouwen met toiletten en niet lekkende daken, tafels, elektriciteit en computers die in Kenia zelf zijn aangeschaft. In deze pilot kregen de leerkrachten en leerlingen 18 maanden ondersteuning. De scholen werden met maximaal 20 laptops/computers aangesloten op een door DEAN ontwikkelde server, de ElimuPi server, en de leerlingen en docenten konden zodoende leren werken in een beveiligde intranet omgeving. Wij hebben toen voor 1 school de kosten van deze pilot gefinancierd.

Op basis van de ervaringen opgedaan in deze pilot is in 2022 het project CLASSworks van start gegaan. De doelstelling van dit project is om leerlingen een betere uitgangspositie te geven door in 3 jaar op 90 middelbare scholen in Kenia het onderwijs te verbeteren door digitale- en 21ste-eeuwse vaardigheden een geïntegreerde en permanente plek in het onderwijs te geven en zo bij te dragen aan meer perspectief voor leerlingen. Het project kent 3 elementen:
1. Gebruik van digitale lesmiddelen door docenten van de exacte vakken op een wekelijkse basis.
2. Gebruik van nieuwe educatieve methodes door de docenten gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het praktisch toepassen van theoretische kennis door leerlingen.
3. Beschikbaar maken van relevante educatieve content die het nationale curriculum ondersteunt.


In 2022 is dit project gestart met 20 scholen. De benodigde investering per school bedraagt € 3.950. Molenaars Kinderfonds gelooft in de filosofie en professionele aanpak van DEAN en heeft daarom besloten in 2022 wederom de kosten voor 1 school te financieren.

Digitale les
Digitale les

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*