Home > Afrika > Project Kindvriendelijk jeugdrechtsysteem 2018-2020
Schoolactiviteit Nchalo

Schoolactiviteit Nchalo

Het project ‘Kindvriendelijk jeugdrechtsysteem in Malawi’ dat in 2018 met steun van het Molenaars Kinderfonds is gestart, is succesvol verlopen. Het project is uitgevoerd van september 2018 t/m januari 2020. Wij hebben van Byounique weer een uitgebreide rapportage gekregen over dit project.

Doel van het project is het voorkomen van jeugdcriminaliteit in en rond Chikwawa, Nchalo, Ngabu en Bangula (Zuidelijk-Malawi). En zorgen dat jeugdige daders en slachtoffers de juiste begeleiding krijgen, zodat zij alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen. Een kerndoel is om hulp juist in meer afgelegen gebieden bereikbaar te maken en zorgen dat zorgelijke situaties direct lokaal goed worden begeleid en niet escaleren.

HALT
De kern van het project wordt gevormd door de HALT trajecten, waarmee voorkomen wordt dat jeugdige daders opnieuw de fout ingaan. HALT is inmiddels bij alle politiebureaus in de regio bekend en vooral in Chikwawa en Nchalo goed ingebed binnen de jeugdpolitie. Daardoor kunnen nieuwe projecten eenvoudig worden opgezet. In risicowijken willen veel jeugdgroepen meewerken en via deze groepen kan Byounique de projecten laagdrempelig introduceren bij de lokale autoriteiten en bewoners. Byounique heeft in de projectperiode 8 HALT projecten uitgevoerd, waaraan in totaal 63 jongeren met succes hebben deelgenomen. Daarnaast zijn 70 kinderen van eerdere HALT-trajecten gevolgd. Doel van deze follow-ups is vooral om te zorgen dat het goed blijft gaan met de kinderen.

Slachtofferhulp
In een pilotproject is begeleiding geboden aan 17 jonge slachtoffers van mishandeling of criminaliteit. De evaluatie was zeer positief. De politie geeft aan dat er veel behoefte is aan deze begeleiding en wil graag meer kinderen verwijzen.

2 Jeugdgroepen getraind in preventie en vroegsignalering.
De training was gericht op het herkennen van signalen van kindermishandeling, gezinsproblemen en jeugdcriminaliteit en hoe met kinderen en gezinnen hierover in gesprek te gaan. Het doel van de training was vooral dat de jeugdgroepen het geleerde zouden bespreken met lokale leiders, leraren en wijkbewoners en hen zouden uitnodigen om bij zorgen naar de jeugdgroep te komen. Via de 2 jeugdgroepen zijn ook 4 lokale netwerken voor preventie kindermishandeling en jeugdcriminaliteit opgezet.

Voorlichtingsactiviteiten en partnerbijeenkomsten
Er zijn 6 voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd. Het programma omvat uitleg over Byounique, jeugdrecht en HALT, veel activiteiten door de lokale jeugd en dans, muziek en theater. Via theater worden bijvoorbeeld vragen gesteld aan het publiek, om te evalueren of de informatie goed wordt begrepen. De voorlichting leidt tot persoonlijke contacten en draagt zo bij aan directe hulpverlening.
Per projectlocatie werd 1 bijeenkomst gehouden met kernpartners en 1 bijeenkomst met vertegenwoordigers uit elke locatie. Zo kon gedetailleerd worden ingaan op successen en het vinden van oplossingen voor de uitdagingen per locatie.

Meer informatie: www.byounique.nl

Tenslotte: met dit project heeft Byounique het indrukwekkende aantal van 3.138 personen van de doelgroep rechtstreeks bereikt: kinderen, hun ouders, jeugdgroepleden en burgers uit de betrokken gebieden.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*