Home > Staff > In Memoriam Freeke Molenaar
Freeke
In Memoriam Freeke Molenaar
Oprichter
  • Oprichter

"Ik ben orthopedagoge, bezield in het werken met kinderen/jongeren en ouders en begaan met onrecht en leed en ben blij iets te kunnen bijdragen aan het verbeteren van levensomstandigheden van kinderen. Ik ben zeer geïnteresseerd in andere culturen".

Tot ons grote verdriet is Freeke heengegaan op 1 september van 2021.
Freeke is de initiator geweest en daarmee de moeder van het Molenaars Kinderfonds. Zij heeft zich 12 jaar lang vol bezieling ingezet als voorzitter.
Wij missen haar als drijvende kracht in ons midden. Met haar grote hart voor anderen was zij altijd een bron van inspiratie. Zo sterkt zij ons om voort te gaan met het verbeteren van het welzijn van kinderen uit alle windstreken.