Home > Zuid Amerika > Bolivia > Noodhulp vanwege de coronacrisis aan Casa de la Alegria
een gezin heeft voedsel gekregen

Een gezin heeft voedsel gekregen

In juni 2020 ontvingen wij een mail van Laurie IJzerman; voorzitter van Casa de la Alegria in Bolivia. Het ging om een aanvraag voor noodhulp: voedsel, hygiëne-middelen en medicijnen voor kinderen en jongeren die opgevangen worden in drie huizen van de Stichting.  

Casa de la Alegría betekent letterlijk het Huis van de Vrolijkheid.
Deze jonge stichting stimuleert en faciliteert kinderen en jongeren in Cochabamba, een stad in Bolivia, om trots te worden, eigenwaarde te krijgen. Er wordt gewerkt met kwetsbare kinderen en jongeren die in dit land misbruik, agressie en/of mensenhandel hebben meegemaakt.

Tijdens wekelijkse workshops wordt o.a. aandacht besteed aan traumaverwerking, omgaan met agressie en seksuele voorlichting. Maar ook wordt er veel plezier gemaakt en leren de kinderen en jongeren weer vertrouwen te krijgen in elkaar en in hun omgeving, zodat ze sterker en weerbaarder de wereld in kunnen.

Casa de la Alegria biedt ook onderdak aan kinderen en jongeren die bv. tijdelijk niet thuis kunnen wonen, omdat het er niet veilig voor hen is. Er zijn meerdere locaties waar ze verblijven.

De impact van de corona-crisis op de kinderen en jongeren in Bolivia is enorm. Er is maandenlang een complete lockdown geweest, waarbij werken en dus inkomen vergaren niet mogelijk is. Dit heeft vooral voor de kinderen en pubers en hun families uit de armere gebieden van Cochabamba grote gevolgen. Zij zijn door al hun voorraden heen, kunnen niet werken en hebben momenteel steeds meer last van voedsel- en medicijnentekort.

Vanwege de zeer problematische achtergrond van de kinderen en jongeren in Casa de la Alegria kan een gebrek aan psychologische begeleiding hun vooruitgang ernstig verstoren. Daarom zijn de workshops en lessen zoveel mogelijk doorgegaan via digitale psychologische ZOOM-sessies. Door deze hulp aan te bieden, kon er voorkomen worden dat de meest risicovolle jongeren een terugval kregen in hun trauma’s en daarmee een stap terug zouden zetten in de bereikte ontwikkeling.

Al enkele jaren eerder is er contact geweest tussen het Molenaars Kinderfonds en  Casa de la Alegria. Deze organisatie is voor ons dus geen onbekende. Deze keer hebben we besloten om gehoor te geven aan de noodkreet van Laurie Ijzerman.  We hebben voor 4000 euro noodhulp gefinancierd voor 3 locaties waar de kinderen en jongeren wonen en/of begeleiding krijgen en voor de families van deze jongeren.

Als er voldaan wordt aan de basisbehoeften, zoals voedsel, zijn kinderen/jongeren beter in staat om te leren en zich te ontwikkelen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*