Home > Molenaar Sieperda Stichting

Cornelis Albert Molenaar was de grondlegger van de voormalige Molenaar Sieperda Stichting.
De stichting droeg de namen van zijn ouders Albartus Otto Molenaar en Baukje Sieperda.

Cor wenste in zijn testament dat zijn vermogen via de Molenaar Sieperda Stichting nog lang vruchten zou kunnen afdragen aan humanitaire en medische hulp in de wereld.

Cor is in 2012 overleden en vanaf die tijd ging de Molenaar Sieperda stichting functioneren. In de daaropvolgende jaren heeft haar bestuur zorg gedragen voor uitvoering van zijn wens.

In 2023 werd de stichting opgeheven en het vermogen vervolgens door de vereffenaars overgedragen aan vier non profit organisaties die het geld gaan besteden aan humanitaire- en medische hulp. Het Molenaars Kinderfonds is een van deze organisaties.

De hoofdstukken muziek, poëzie en proza bevatten zijn eigen creaties.

Het literaire werk is naar het archief gebracht van de Openbare Amsterdamse Bibliotheek afdeling IHLIA.

De originele muziekcomposities zijn inmiddels aan het Friese Muziek Archief in Leeuwarden overgedragen aan de huidige beheerder .