Home > Afrika > Migori-laatste fase voltooid
Volle klas in nieuw lokaal

Sinds eind 2019 werken wij samen met de New Era School in Migori, Kenia,  aan een ambitieus uitbreidingsplan van de school. Met onze financiële steun werden voor deze basisschool al twee grondstukken aangekocht, een extra klaslokaal gerealiseerd en de fundering gelegd voor nog eens 3 nieuwe klaslokalen. Begin maart 2023 kregen wij bericht met foto’s dat ook deze laatste drie lokalen gereed zijn gekomen en in gebruik zijn genomen door leerlingen en docenten. De gehele bouw is binnen de begroting gebleven. Aan het eind van de bouw bleek dat nog vloertegels gelegd moesten worden in de lokalen omdat anders door het stof van de vloer een oncomfortabele situatie zou ontstaan. Deze tegels waren niet opgenomen in de begroting en konden worden gerealiseerd door een kleine extra bijdrage van het Molenaars Kinderfonds.

Schoolhoofd Jaël Akoth Marera schrijft ons:
Both the Pupils, guardians and Teachers are very much happy and grateful. The newly built classes has brought new face in the compound in the Community as a whole. The Learners are very much comfortable and move freely in their classes  because they are spacious and well ventilated.

Op 14 mei 2020 plaatsten wij ons eerste stukje op deze website over de school. Hierin kon u lezen over het ontstaan van de school en het begin van onze betrokkenheid hierbij. De basisschool kon destijds worden gesticht door een financiële bijdrage van de Nederlandse onderwijzeres Lissa Brugmans. Het doet ons veel plezier dat Lissa de school dit voorjaar heeft bezocht en de geslaagde uitbreiding kon bekijken. Zonder haar was dit alles niet mogelijk geweest. Niet onvermeld mag blijven de betrokkenheid van Fits van Es van PUM (Programma Uitzending Managers). Frits was vanaf het begin betrokken bij de planvorming van de uitbreiding en heeft de eerste contacten met het Molenaars Kinderfonds gelegd. Zijn opvolger bij PUM, Femme Riemersma, heeft ons verslag gedaan van zijn recente bezoek aan de school.

En dan hebben wij eerder op deze website al melding gemaakt van twee bijzondere financiële bijdragen:

  • De PKN Kerk Oudemirdum Nijemirdum Sondel heeft de opbrengst van de verkoop van de 40-dagenkalender voor de Vastentijd 2022, alsmede de opbrengst van een speciale collecte aan ons geschonken ten behoeve van dit project.
  • Op 23 juni 22  hebben de kinderen van de basisschool de Wâlikker in Oudemirdum met een speciale inzamelingsactie een fantastisch bedrag opgehaald voor deze andere basisschool in Kenia.

    En uiteraard willen wij alle donateurs van het Molenaars Kinderfonds heel hartelijk bedanken voor hun steun die dergelijke projecten mogelijk maakt. Wij wensen schoolhoofd Jaël Akoth Marera en haar team een mooie toekomst voor de New Era Basisschool in Migori.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*