Home > Azië > Nepal > Hulp aan Nepal

Naar aanleiding van de verschrikkelijke aardbevingen in Nepal in 2015 ontvingen wij vele spontane donaties, speciaal bestemd voor hulp aan de getroffen gebieden. Wij hebben het totaalbedrag van deze donaties verdubbeld en dit bedrag geschonken aan de Duitse organisatie Carisimo e.V. Van het bedrag kunnen 2 gezinnen van een nieuw onderkomen worden voorzien.

Carisimo is een Duitse vereniging voor algemeen nut die sinds 2007 hulpprojecten voor Nepal initieert en begeleidt. De huidige projecten zijn onder meer 2 kindertehuizen, een school, een vrouwencoöperatie en een weeshuis. Sinds de aardbevingen is Carisimo daarnaast zeer actief in de noodhulp en wederopbouw in enkele zwaar getroffen regio’s. Bij de kindertehuizen wordt samengewerkt met de organisatie CFO Nepal in de persoon van Dr. Olga Lasota, die hiervoor in Nepal de leiding heeft. Bart en Evert hebben Olga en haar kindertehuizen leren kennen tijdens hun reis in 2011 naar Nepal en zijn zodoende ook met Carisimo in contact gekomen. Naar onze mening biedt Carisimo gerichte, directe hulp in gebieden waar dat echt nodig is.

Twee nieuwe huizen in Mulabari

Naar aanleiding van de aardbevingen in Nepal is vaak gezegd dat de grote hulporganisaties de afgelegen gebieden niet kunnen bereiken met noodhulp en dat financiële steun veel beter bij de bevolking aankomt via kleinere organisaties, die ter plaatse al langdurig aanwezig zijn en de situatie goed kennen.

In het dorp Mulabari in het district Nuwakot, één van de ergst getroffen gebieden, bouwt Carisimo 147 nieuwe huizen met een speciale bouwwijze met zandzakken, hout en golfplaten. Dit is een duurzame en vooral aardbevingsbestendige bouwwijze, die door internationale bouwexperts is ontwikkeld. Daarnaast is de bouwwijze relatief eenvoudig en goedkoop. De bouw kan door de lokale bewoners worden uitgevoerd, waarbij families elkaar helpen bij de bouw van een huis. Carisimo zorgt hierbij voor de materialen en kennisoverdracht en verwacht dat op termijn deze bouwwijze breed toegepast zal worden en wellicht een bestaansgrond voor Nepalezen zal bieden. Een huisje van ongeveer 12 vierkante meter geeft onderdak aan één gezin. Onze donatie maakt de bouw van twee huisjes mogelijk voor het bedrag van € 1500,-.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*