Home > Afrika > Het eerste nieuwe lokaal van de New Era basisschool in Migori is klaar!
Jaël voor het schoolbord van het nieuwe lokaal

Jaël voor het schoolbord van het nieuwe lokaal

Na de aankoop van het stuk land achter de basisschool New Era in Migori, heeft de schoolleiding een plan gemaakt hoe de school in een aantal stappen een volwaardige basisschool te laten worden.

Als eerste stap moet het semi-permanente lokaal van golfplaten worden afgebroken. Dit lokaal is afgekeurd door de onderwijsinspectie en daar kunnen zodoende geen kinderen meer les in krijgen. Aangezien ook Kenia in 2020 voor een groot deel van het jaar in lock-down is door corona, biedt die situatie de gelegenheid om het lokaal af te breken en weer op te bouwen. Het stuk grond dat vrijkomt is dusdanig groot, dat de schoolleiding in samenwerking met Oruba C.B.O. besluit om er een lokaal annex lerarenkamer en kamer hoofdonderwijzer van te maken. Daar is genoeg ruimte voor.

Daarnaast zal er een nieuw sanitair blok gebouwd moeten worden, als de school verder gaat uitbreiden naar een volwaardige basisschool.

Bouw nieuw lokaal, docentenkamer, kantoor schoolhoofd en sanitaire unit

Het Molenaars Kinderfonds besluit als eerste vervolgstap deze twee aanvragen te honoreren. Dit project gaat bijna 8000,- euro kosten. Het project wordt in de periode van oktober t/m december 2020 gerealiseerd. De scholen in Kenia zullen in principe vanaf januari 2021 hun deuren weer kunnen openen, dus dan moet het lokaal gereed zijn.

Na een eerste tegenslag waarbij zelf gemaakte stenen die nog niet gedroogd en gebakken waren door zware regenval in elkaar zakken, loopt de bouw voorspoedig en is het lokaal annex docentenkamer en kantoor hoofdonderwijzer in december gereed. Het Molenaars Kinderfonds wordt steeds goed op de hoogte gehouden van de voortgang en we krijgen diverse foto’s van de progressie.

In januari 2021 gaan de schooldeuren weer open en wordt het lokaal in gebruik genomen. De docenten kunnen in de docentenkamer vergaderen en de hoofdonderwijzeres, Imelda, heeft nu een eigen kantoor om ouders en docenten te spreken.

De sanitaire unit wordt in januari afgebouwd en begin februari krijgen we een enthousiaste brief van secretaris Wiga van Oruba C.B.O. met foto’s toegestuurd. Van de golfplaten die vrij kwamen hebben ze een tijdelijk grotere schoolkeuken gebouwd. Verder zal het sanitaire blok nog geschilderd worden. We zijn blij met de voltooiing van deze vervolgstap na de aankoop van de grond begin 2020. En we zijn Wereldwinkel Gaasterlân enorm dankbaar voor de mooie gift die zij aan ons fonds hebben gegeven om dit project te ondersteunen!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*