Home > Azië > Nepal > Het eerste contact met de mensen van Mountain Child Care

In juni 2013 hebben Loukie en Freeke een gesprek gehad met twee bevlogen mensen, Mark Simons en Marianne van Wetter, de oprichters van Mountain Child Care.

Hun organisatie is ontstaan doordat Marianne in Nepal heeft gereisd en zij contact had met een weeshuis. Ze ontdekte dat de kinderen van dit huis na hun 18e daar niet meer konden wonen, maar dat er geen enkele opvang of begeleiding was als de kinderen het huis verlieten. Ze kwamen letterlijk op straat en moesten hun eigen boontjes zien te doppen. Dit is een structureel probleem van kindertehuizen in Nepal. Mark, de partner van Marianne, werkte jaren bij Novib en Amnesty en had zodoende ervaring met het ontwikkelingswerk. Samen besloten zij tijdens een wandeltocht naar Santiago dit probleem te willen aanpakken. Zo werd hun stichting opgericht. Marianne deed een coachings opleiding en Mark werd de directeur van de stichting.

Doelstelling

Het doel van Mountain Child Care is om Nepalese tieners van 17 tot en met 23 jaar een ervaring mee te geven die hen inspireert en helpt bij het voorbereiden op een waardig bestaan in de maatschappij. De stichting bereikt zijn doel, wanneer deze jonge mensen zelfbewuster initiatieven ontplooien voor hun eigen re-integratie en vooral wanneer deze succesvol is. Hiermee helpt Mountain Child Care kansarme jongeren in Nepal zich aan een vrijwel zekere ‘poverty trap’ te onttrekken. De focus van Mountain Child Care ligt op persoonlijk leiderschapsontwikkeling.

Doelgroep en werkwijze

Mountain Child Care werkt met Nederlandse jongeren, Nepalese weesjongeren en ex-straatjongeren die in een rehabilitatieprogramma zitten. De Nepalese jongeren komen uit de twee grootste steden in Nepal: Kathmandu en Pokhara en zijn 17 t/m 23 jaar oud. De ondergrens van 17 jaar heeft te maken met de hersenontwikkeling van jong volwassenen en hun beginnend vermogen om te reflecteren. Nederlandse jongeren maken de Quest Treks medemogelijk met een sponsoractie.

Mountain Child Care selecteert partnerorganisaties (bijv. een weeshuis) op basis van diverse items. Zo is de aanwezigheid van kundige maatschappelijk werkers voor de borging van de coaching na de Quest Trek nodig. Het management moet capabel zijn. Er wonen minimaal 6 jongeren in de leeftijdsgroep 17 t/m 23 jaar die voor de Quest Trek in aanmerking komen. En de organisatie heeft positieve referenties van betrouwbare partners.                              Vervolgens selecteren de partnerorganisaties een aantal jongeren, meestal 6, soms 12 op basis van leeftijd en gretigheid om zich te ontwikkelen. Minimale eis is dat ze kunnen schrijven, aangezien ze hun eigen toekomstplan moeten kunnen schrijven. Na de selectie organiseert Mountain Child Care een screening. Deze bestaat uit een leuke, interactieve kennismaking, waarbij Marianne en/of Mark de jongeren zelf toetsen op motivatie om zich te ontwikkelen. Na de screening kan het zijn dat een aantal jongeren niet meegaan.  Voor diegenen die wel mee kunnen, vindt er een soort voorbereiding plaats tot datum van vertrek.

De Quest Trek zelf is 6 dagen, waarbij er een opbouw in het programma is van overdenken van oude patronen naar ruimte krijgen om over nieuwe mogelijkheden na te denken. Er worden oefeningen gedaan om in stilte over jezelf na te denken, vertrouwen te krijgen, je grenzen te verleggen. Dit alles als opbouw naar de laatste dag, waarop ze hun toekomst gaan visualiseren. Dit gebeurt onder begeleiding 1 op 1 en duurt ongeveer 1 uur. Hierbij gaan de jongeren ook de stappen visualiseren die ze moeten zetten om hun doel te bereiken. Als ze dit helemaal uitgewerkt hebben, maken ze een plan hiervan op papier. Tevens wordt er gedurende 6 dagen een toneelstuk voorbereid om bij terugkomst voor het tehuis en eventuele familieleden op te voeren.

Na deze 6-daagse tocht blijven de jongeren 3 jaar onder begeleiding en werken in deze tijd hun ideeën omtrent hun toekomst uit. Ze worden door de coach van de partnerorganisatie tweewekelijks gecoacht en ongeveer maandelijks door de maatschappelijk werkers van Mountain Child Care. Hun persoonlijk ontwikkelingsplan is de leidraad voor deze gesprekken. De ervaring is dat jongeren toekomstkeuzes maken, waar ze in Nepal ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen, zoals maatschappelijk werker, kok, toerisme e.d.

Aan het einde van het coachingstraject krijgen de jongeren een stage aangeboden om ervaring en een netwerk op te bouwen. De stageplaats moeten ze verdienen door motivatie te tonen. Zonder inzet te tonen, krijgen ze geen stage. Jongeren die wel gemotiveerd zijn, maar onvoldoende vaardigheden bezitten om al te beginnen als stagiar, komen in aanmerking voor één van de vele kostenloze trainingen in Nepal. Mountain Child Care bemiddelt hierin.

Na het succesvol doorlopen van dit traject, zijn de jongeren zich bewust van hun eigenheid, hebben ze gericht een opleiding gevolgd die aansluit bij hun eigen talent, een stagetraject doorlopen en weten ze wat hun stappen zullen zijn om succesvol te re-integreren in de Nepalese samenleving.

Als Nederlandse jongeren mee op Quest Trek gaan, houden zij van te voren een sponsoractie en betalen zij daarmee voor Nepalese jongeren de Quest Trek. In juni 2013 zijn er al 200 Nepalese jongeren en 15 Nederlandse jongeren op Quest Trek geweest.

De vraag van Marianne en Mark aan het Molenaars Kinderfonds is om de eerste volledig Nepalese Quest Trek te financieren:

financiering van een persoonlijk leiderschapsprogramma van 3 jaar voor een volledige groep van 12 Nepalese jongeren à €750,- per jongere. In het najaar van 2013 gaan ze één Quest Trek uitvoeren met alleen Nepalese jongeren, uitgevoerd door hun locale staf. Voor deze Quest Trek zijn dus geen Nederlanders mee die voor de financiering zorg dragen.

Bedrag: €9.000,-

Wij honoreren deze aanvraag. Uiteindelijk wordt deze volledig Nepalese Quest Trek in december 2014 gehouden.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*