Home > Azië > Filippijnen > Evaluatie jongensproject in Dao

Schooljaar 2013-2014

Inmiddels is het jongensproject in Dao een jaar aan de gang. Iedere maand ontving het Molenaars Kinderfonds een voortgangsrapport. Vanuit het evaluatierapport van Stichting Let`s Care aan het einde van het schooljaar hebben wij vernomen dat het project succesvol is verlopen. Op zaterdagen hebben de jongens extra begeleiding gekregen. Door deze goede begeleiding zijn de schoolprestaties van de jongens verbeterd. Ook heeft deelname aan dit project ervoor gezorgd, dat de jongens niet op straat zijn gaan rondzwerven en slachtoffer zijn geworden van geweld en misbruik. Van de 25 jongens die voor dit project geselecteerd zijn, zijn er 17 jongens die over zijn naar het volgende schooljaar.

De andere 8 zijn om diverse redenen uitgevallen (twee zijn nu klaar met de middelbare school, vier jongens zijn naar een andere school gegaan en twee zijn gestopt met de extra begeleiding voor school). Naast de begeleiding van schoolwerk zijn er ook in het afgelopen jaar activiteiten voor de jongens georganiseerd op het gebied van sport en kunst. Verder heeft de betrokkenheid van ouders een zeer positieve uitwerking gehad op het project.

Elke eerste dinsdag van de maand zijn er bijeenkomsten geweest met de ouders van de jongens om problemen met hun kinderen door te spreken en oplossingen te bedenken.

 

Vervolg jongensproject schooljaar 2014-2015

Vanwege het succes dat het jongensproject heeft gehad afgelopen jaar en om de continuïteit van het project te bevorderen, heeft Let`s Care het Molenaarskinderfonds gevraagd om aankomend jaar het jongensproject weer te ondersteunen. Let’s Care wil de jongens blijven ondersteunen totdat ze hun school hebben afgerond en financieel zelfredzaam zijn.

Ook heeft de lokale bevolkingsgroep (de tribe) een verzoek gedaan om het project uit te breiden met voorschoolse opvang. Aankomend schooljaar krijgen 22 jongens door de weeks les, zodat ze makkelijker aansluiting zullen vinden op de lagere school.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*