Home > Midden Amerika > Panama > Een werkbezoek aan Panama
jonge inwoners voor het nieuwe huis en de nieuwe keuken

Door: Christel Lammers, Secretaris Molenaars Kinderfonds

In juni 2018 ben ik voor een 2de keer naar Panama gevlogen om van dichtbij te zien hoe het gaat met de projecten van Fusodep. Tevens zou ik kijken of we vanuit het Molenaars Kinderfonds opnieuw een project gaan ondersteunen. Uiteraard willen we onze donateurs kunnen verzekeren dat hun geld goed besteed wordt. 

Het is in juni 9 jaar geleden dat ik vanuit Costa Rica een paar dagen in Panama was voor een eerste bezoek. ‘Padre’ Roberto Gonzalez was toen nog priester in El Bale. Nu is hij fulltime (en in de praktijk dag en nacht) president van Fusodep: Fundacion Solidaridad y Desarollo de Panama. Deze organisatie wil bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van leven van de allerarmsten in de provincie Veraquas. Dat gebeurt op allerlei manieren, maar educatie van zowel kinderen als volwassenen is het belangrijkste doel.

Vanuit het Molenaars Kinderfonds hebben we al een aantal jaren projecten in El Bale en omgeving gefinancierd. Zoals de (deel) financiering van een sportpark en dugout in El Bale en  financiering van voeding voor het kinderkamp dat elk jaar in de zomervakantie georganiseerd wordt voor meer dan 200 kinderen.

Het was fijn om alle mensen, die ik 9 jaar geleden ontmoet heb, weer te zien en te spreken. We hebben contact met elkaar via de mail en app, maar er gaat toch niets boven een live-ontmoeting. Deze keer logeerde ik op de ‘rancho’ van Roberto in Cerro Plata in de provincie Veraquas, waarheen hij een paar jaar geleden is verhuisd. In El Bale woonde Roberto in een kleine pastorie in het midden van het dorp. Nu woont hij in een ruim huis op een stuk land van 2 hectare groot met een flink hoogteverschil. Het is zijn woonplek, maar tevens is het een agrarische en toeristische plek waar mensen kunnen leren, werken en ontspannen. Toen hij 5 jaar geleden moest stoppen met zijn werk als priester zat hij zonder inkomen en huisvesting. Rijke vrienden hebben grond voor hem gekocht net buiten het dorp Cerro Plata en met vereende krachten is er een huis gebouwd, het land bebouwd en nu is het een waar paradijs. Niet in het minst door de enorme inspanningen die Roberto zelf geleverd heeft in de afgelopen jaren.

Roberto had weer een informatief en vol programma gemaakt voor mijn 2de bezoek. Ik heb onder meer de locaties van de twee zomerkampen bekeken, het sportveld en de dugout, vrijwilligers ontmoet en daarnaast bezoeken afgelegd aan een aantal basisscholen, de jeugdgezondheidszorg en het kantoor van Fusodep in Santiago, de hoofdstad van de provincie Veraquas. Door de locaties te zien en met mensen te praten kreeg ik een goed beeld van de activiteiten en de resultaten die er geboekt worden. Net als 9 jaar geleden merkte ik hoe geliefd Roberto is. Overal wordt hij begroet en ‘aangeklampt’, door jong en oud. Ook heeft hij goede contacten met (hoge) ambtenaren. Hij is een zeer gerespecteerd man in Cerro Plata en de wijde omgeving.

In de 2de week zijn we een dag naar Corral de Piedra geweest, op ongeveer een uur rijden vanaf Cerro Plata. Het is bizar om te zien dat het verschil tussen arm en rijk in Panama zo groot is. Je komt langs een groot huis van een welgestelde familie en 30 kilometer verderop wonen mensen in diepe armoede. In Corral de Piedra woont een gemeenschap van 12 Indiaanse families. De families beschikken nauwelijks over de minimale basisbehoeften, zoals een dak boven het hoofd, voeding, onderwijs, medische hulp en sanitaire voorzieningen. Toen Roberto 3 maanden geleden met deze gemeenschap in aanraking kwam, trof hij zieke en ondervoede mensen. Een aantal kinderen zaten vol zweren en anderen hadden weinig tot geen kleding. Sommige gezinnen woonden in hutten die op instorten stonden en er waren voornamelijk oudere mensen en jonge kinderen. Aangezien er in dit gebied geen werkgelegenheid is, gaan de jong volwassenen in de steden werken.

Roberto is een hulpproject gestart. Met financiering uit Nederland is er ondertussen een nieuw huis gebouwd voor een familie, van wie de hut door brand verwoest was en is er een (buiten) keuken geplaatst waar meerdere families gebruik van kunnen maken. Dit is onderdeel van een 4-jarenplan dat Roberto gemaakt heeft om de Indiaanse families een menswaardiger bestaan te geven. Ook heeft hij er voedsel en kleding heen gebracht.

Tijdens dit bezoek hebben we met een groep vrijwilligers wederom een aantal zaken verbeterd. Wat mij opviel was het aantal jonge kinderen die in het dorp waren en die wat rond liepen of bij de huizen zaten zonder enige activiteit. Na het bezoek hebben Roberto en ik hier intensief over gepraat en besproken welke bijdrage het Molenaars Kinderfonds zou kunnen leveren aan dit project. Terug in Nederland heb ik de andere leden van het kinderfonds uitgebreid geïnformeerd.

Toen Roberto in oktober 2018 op bezoek in Nederland was, heeft hij aan ons bestuur een presentatie gegeven over Corral de Piedra. We hebben in gezamenlijk overleg ervoor gekozen om de kinderen onder de 5 jaar voorschoolse educatie aan te bieden. Vanaf 5 jaar gaan de kinderen naar school (ruim een uur lopen), maar voor die tijd blijven ze thuis. Door ze voorschoolse activiteiten aan te bieden, krijgen ze meer kansen om zich te ontwikkelen. Daarnaast worden ze goed voorbereid op de lagere school en hebben ze een betere kans om deze succesvol te doorlopen.

Roberto kwam met het idee om twee stevige mobiele tenten te kopen. Mobiel, zodat educatie op verschillende plekken gegeven kan worden, aangezien er in de omgeving meer van dit soort gemeenschappen zijn. Door met twee tenten te werken, kun je diverse werkvormen tegelijkertijd aanbieden. Ook kunnen de volwassenen die aanwezig zijn voorlichting krijgen over allerlei onderwerpen. Er worden vrijwilligers ingezet, die tevens één tent als overnachtingsplek kunnen gebruiken. Dit project kan alleen in het droge seizoen plaats vinden, omdat in het natte seizoen de Indiaanse gemeenschap niet per auto te bereiken is.

Het Molenaars Kinderfonds gaat deze tenten financieren. Hierdoor krijgen groepen kinderen, die in een achterstandssituatie zitten, educatieve ontwikkeling. Dit vergroot hun kansen op een betere toekomst. Op onze facebook site kunt u uitgebreide verslagen lezen over mijn reis: www.facebook.com/molenaarskinderfonds

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*