Home > Afrika > Kenia > Een school voor verzoening en vooruitgang in Sakutiek
Sakutiek, de school

Sakutiek ligt op het platteland van Kenia, ongeveer 20 kilometer ten zuidwesten van Lake Naivasha, aan de rand van het Mau gebergte. Het ligt 2600 meter boven zeeniveau. Het kan er vrij koud zijn. Door de aanwezigheid van bergen met bossen valt er veel regen.

In het verleden was er veel onrust in dit gebied: de Kikuyu vormen de grootste stam van Kenia. Zij zijn overwegend akkerbouwers en velen van hen zijn succesvol ondernemer. De Kikuyu hebben (te) veel bomen gekapt in hun zoektocht naar vruchtbare grond. De Maasai komen enkele maanden per jaar in dit gebied met hun vee als er zuidelijker te weinig gras groeit. Begin jaren negentig ontstond er een gewapende strijd tussen deze twee stammen. Vervolgens is de overheid tussen beiden gekomen: op de hellingen van het Mau gebergte heeft de overheid weer bomen geplant, hetgeen heel belangrijk is voor de regenval en het voorkomen van bodemerosie. Een ander deel is overwegend grasland (Maasai) en er zijn gebieden voor akkerbouw en groenteteelt (Kikuyu).

Sakutiek was een vergeten gebied. Als het heeft geregend, is deze regio niet te bereiken met een auto. Door de conflicten in het verleden is er weinig geïnvesteerd in dit gebied. Investeren in goed onderwijs is heel belangrijk:
* Mensen krijgen meer perspectief: ze kiezen voor andere beroepen dan traditioneel
landbouwer/veehouder, zodat er minder druk is op het schaarse land.
* Op school leren de kinderen om conflicten op een normale manier op te lossen en het
geweld af te zweren (vandaar de titel van dit artikel)
* Onderwijs aan meisjes wordt enorm gestimuleerd. Daarmee wordt voorkomen dat de
meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden. Opgeleide meisjes kiezen later voor een
gezin met 2 à 4 kinderen. De meisjes van nu zijn de opvoeders van de toekomst en
bepalend voor de volgende generatie.

De basisscholen van de regering (public schools, gratis onderwijs) worden gekenmerkt door overvolle klassen en matig/slecht onderwijs. Goed onderwijs wordt gegeven op (dure) private schools en op scholen van diverse Kerkgemeenschappen, waaronder de katholieken.
In 2015 werd priester/Father Sankale overgeplaatst van Kilgoris naar Sakutiek. De eerste vraag die de lokale leiders in Sakutiek aan hem stelde was: “ Help ons AUB een goede school op te zetten, want die is hier niet in de wijde omgeving. We weten dat u in Kilgoris heel succesvol was met uw scholen”. Fr. San heeft een Maasai moeder en Kikuyu vader. Hij is de ideale man om hier te werken. Zijn passie is: kinderen een betere toekomst geven. Hij is een zakelijke schoolleider (streng maar rechtvaardig). Hij is goed in onderhandelen en kan mensen activeren om met elkaar iets moois op te bouwen.

Ondertussen is de school gerealiseerd en heeft nu 120 leerlingen. Freeke en Bart hebben in november 2017 de school bezocht en waren onder de indruk van de goede organisatie. Een school is financieel rendabel bij ongeveer 350 leerlingen. Op dit moment komen de leerlingen die maximaal 10 km van de school af wonen. Door slaapzalen, een eetzaal en de aanleg van meer watertanks kunnen ook kinderen, die verder weg wonen, naar deze school. Het Molenaars Kinderfonds kreeg een aanvraag van €5000,- om hieraan bij te dragen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Freeke gaat eind juli 2018 met een groep jongeren een bijdrage leveren aan dit project.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*