Home > Azië > Nepal > Eén jaar na-traject voor de toekomst van Nepalese jongeren
coachen van vertrouwen

coachen van vertrouwen

Self-improvement and growth are a continuous process. When it comes to youth, personal development is an important topic as they are slowly turning into independent young adults. During the QuestTrek, youth explore their true potential and vision their future. It takes them a huge determination, self-knowledge and right attitude to make their dreams into the desired reality. The trainings are designed in order to allow the youth to deepen and explore their selfknowledge and to overcome the many challenges and obstacles in life.

Met deze alinea begint het verslag van het natraject voor Nepalese jongeren van Mountain Child Care. Een alinea die de essentie verwoordt van het belang van persoonlijke ontwikkeling in de groei naar volwassenheid. In het na-traject gevolgd op de 6 daagse Quest-trek bevinden zich een aantal trainingen om de jongeren te blijven stimuleren in hun ontwikkeling en uitwerking van hun zelf gestelde doelen. Deze trainingen dragen bij aan de realisatie van hun toekomst perspectief.

De volgende trainingen zijn aan een groep van 51 jongeren in verschillende samenstellingen gegeven, waaronder de 10 jongeren van de Questtrek in april/mei 2017:

Presentatie en communicatie vaardigheden: deze vaardigheden zijn essentieel bij een (academische) vervolgopleiding of in een werksituatie. Tijdens de training wordt aan de jongeren geleerd hoe je betekenisvol en effectief kunt communiceren en presenteren, zodat mensen vertrouwen in je krijgen.

Levensvaardigheden: bij deze training gaat het over het aanleren van aangepast en gewenst positief gedrag, waardoor de jongere effectief kan inspelen op de vragen en uitdagingen van het dagelijks leven. Hier leren de jongeren o.a. omgaan met het indelen van hun tijd en de naleving ervan, het maken van beslissingen, effectief leiderschap en dergelijke vaardigheden.

Psycho-educatie: hier wordt met de jongeren gekeken naar gedragspatronen en hun invloed op het dagelijks leven. Er wordt een stukje psychologie behandeld, waarbij wordt gekeken naar psychologische veranderingen tussen jongeren, kopieergedrag en psychische aandoeningen.

Groeps Coaching: bij deze training wordt gezamenlijk gekeken naar uitdagingen in het onderwijs en hoe je je studie vaardigheden kunt verbeteren. Hierbij komen ook persoonlijke problemen aan bod en kunnen de jongeren elkaar oplossingen bieden en elkaar versterken. Ook stellen de jongeren zichzelf de eerste dag een taak op het gebied van persoonlijke ontwikkeling om in de volgende dagen aan te werken.

Orientatie Programma: Kelvin Rohan Memorial Eco Foundation (KRMEF): de KRMEF is een sociale non-governement organisatie die een eco vriendelijk programma heeft opgezet in de Kathmandu-vallei. Deze organisatie werkt in samenwerking met de bevolking aan een gezonde, duurzame leefomgeving waarin eco-vriendelijke initiatieven en ontwikkelingen een plek krijgen. Tijdens deze dag brengen de jongeren een bezoek aan dit project en krijgen ze inzicht in de ins en outs van een NGO-organisatie. Tevens krijgen de jongeren deze dag ook coaching op het gebied van hun eigen kwaliteiten en hoe ze deze in hun leven kunnen inzetten.

Kijkend naar de impact die dit natraject op de jongeren heeft gehad, komen de volgende items naar voren en blijkt hoe waardevol dit natraject voor de jongeren was:

– meer zelfvertrouwen en een positievere kijk op zichzelf

– beter om kunnen gaan met de uitdagingen in het leven en in oplossingen denken

– je gedachten durven delen/ opener zijn naar de mensen om je heen

– beter je tijd kunnen indelen

– behulpzaam kunnen zijn naar andere jongeren die vastlopen

– part-time werk kunnen vinden om je eigen opleiding te betalen

– betere communicatie vaardigheden naar je omgeving, waardoor je zelf in balans blijft

– betere studie vaardigheden

– hoe je emoties te reguleren

– volwassener gedrag waarbij leidersvaardigheden een rol spelen

– de waarde van “teamwork” zien

– duidelijker toewerken naar je “levensdoel” en de moeilijkheden die je op deze weg tegenkomt zien als uitdagingen en niet als blokkades.

Het Molenaars Kinderfonds heeft 5000,- euro in dit natraject geïnvesteerd en hiermee de genoemde groei voor deze groep jongeren mogelijk gemaakt.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*