Home > Afrika > Kenia > Een financieel gezonde basisschool in Sakutiek
de eetzaal van Sakutiek bijna klaar

de eetzaal van Sakutiek bijna klaar

Eind juli 2018 zijn Niels Gillebaard en Freeke Molenaar met 11 jongeren uit de Rijp en omstreken naar Sakutiek in Kenia afgereisd. Doel was om de bouw van een eetzaal en twee slaapzalen te ondersteunen en te zien hoe hun bijdrage besteed werd. Initiatiefnemer van dit project was Stichting Share.

De jongeren hebben vanaf september 2017 tot juli 2018 acties gevoerd en er zijn aanvragen ingediend bij stichtingen en fondsen. Stichting Share maakte naar Kenia € 24.000 over voor het project en € 3250 ter dekking van de reis- en verblijfkosten gedurende de twee weken in Kenia. Dit bedrag is verkregen door donaties van diverse goede-doelen fondsen, kerken, een sponsorloop van een lagere school en acties van de jongeren.

Met kleine en grotere acties hebben de jongeren een deel van het project in Kenia (zie bovenstaande tabel) kunnen bekostigen en een ander deel was voor de kosten van de ticket, visa en toegang park in Kenia. De jongeren hebben zelf € 500 per persoon moeten bijdragen. Voorbeelden van kleine acties waren: oliebollenverkoop, spelletjes middagen voor ouderen, Keez-toernooi, zwerfvuil opruimen, taartverkoop, klusjes doen, evenement te Alkmaar, benefietconcert, verkoop van producten, collecten in de Kerk, sponsorloop e.d.

In Sakutiek hebben de jongeren een wezenlijke bijdrage geleverd aan het leggen van de betonnen vloeren in de twee slaapzalen, de keuken en de eetzaal en aan het schilderen van deze gebouwen. Dit gebeurde in samenwerking met lokale mensen, (groot)ouders van de schoolkinderen en met de schoolkinderen zelf. Deskundige bouwers begeleidden het geheel.

Tevens is er op sociaal gebied een intense interactie geweest. Naast het samenwerken aan de bouw hebben jongeren in groepjes een les voorbereid om in diverse klassen te kunnen geven. Daarnaast werden er veel spelvormen met de kinderen gedaan. Ook bezochten ze de woonplekken van diverse gezinnen. Ze waren enorm onder de indruk van de levensstandaard van de mensen in Kenia. En de manier waarop de mensen blij en gastvrij waren ondanks de beperkte middelen die ze hadden.

Gebruikmakend van de mogelijkheid extra bagage mee te nemen hadden de jongeren veel Engelse kinderboeken voor de bibliotheek van de school en sport en spelmateriaal meegebracht. Dit werd zeer dankbaar ontvangen.

De 5000,- euro van het Molenaars Kinderfonds is besteed aan de bouw van de eetzaal. Dankzij de multifunctionele eetzaal en de slaapzalen is er nu ook de mogelijkheid voor andere activiteiten. In december 2018 (tijdens de schoolvakantie) hebben ca. 60 meisjes gedurende twee weken een weerbaarheid training gehad op deze school. Bij die training worden ook lokale leiders betrokken. Doel van deze activiteit is het terugdringen van uithuwelijken en meisjesbesnijdenis. De aula van de school is tevens een soort “Dorpshuis”. Er worden activiteiten georganiseerd welke bijdragen aan de verbroedering in deze gemeenschap die ooit zo verdeeld was.

Ondertussen zijn er sinds januari 2019 een 50-tal leerlingen die gedurende de week op school blijven. De school heeft nu de potentie om verder te groeien en daarmee financieel onafhankelijk te worden.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*