Home > Afrika > Malawi > Byounique tijdens de Corona pandemie
Familiebijeenkomst-HALT-programma-2020

Byounique heeft HALT-programma voortgezet in 2020

Byounique heeft het HALT-programma, dat in 2018 en 2019 met financiële steun van het Molenaars Kinderfonds succesvol is verlopen, in 2020 op eigen kracht voortgezet. Hieronder volgt een verslag met foto’s van Anita Tiggelaar, programmadirecteur van Byounique ter plaatse in Malawi.

Een aangepast HALT-programma in 2020

Binnen de context van de COVID-pandemie hebben wij het HALT-project in Nchalo zo goed

als mogelijk voortgezet. We hebben dit met aanpassingen gedaan om de gezondheid van

alle deelnemers, partners en teamleden te beschermen. Zo hebben we deze maanden alleen

jongeren uit Nchalo, Chikwawa en Ngabu begeleid en is Bangula vooralsnog afgevallen als

HALT-locatie omdat de afstanden te groot zijn om veilig te reizen. Wij hebben geen

voorlichtingsactiviteiten of trainingen kunnen doen omdat groepsactiviteiten verboden

waren. De aantallen HALT-verwijzingen waren kleiner dan anders omdat veel kinderen

tijdelijk bij familie op het platteland waren en de politie ze sneller weer vrijliet uit zorg voor

COVID in de kleine politie-units. Hierdoor waren niet altijd de juiste gegevens beschikbaar en

konden wij de kinderen die de jeugdagent had willen verwijzen helaas niet traceren.

Toch hebben we een mooi HALT-programma kunnen uitvoeren. We werkten daarbij met

kleinere groepjes en boden individuele begeleiding aan kinderen die ver weg woonden en

vaak niet de maatregelen konden nemen om veilig te reizen. Onze teamleden dragen altijd

mondkapjes, houden afstand en gebruiken sanitizers. Met deze aanpassingen konden we

goede kwaliteit HALT-begeleiding blijven bieden en zijn uiteindelijk 47 jongeren geslaagd.

Daarnaast hebben wij de afgelopen periode, waarin wij minder activiteiten konden

uitvoeren, gebruikt om 73 eerder geslaagde jongeren op te volgen. Deels via telefonisch

contact, maar vooral via huisbezoeken. Wij hebben 59 jongeren bereikt, 14 gezinnen waren

verhuisd en buren hadden geen contactgegevens. Van de 59 ging het met maar liefst 57

jongeren goed. Een veelgehoorde zorg was dat de kinderen door de sluiting van de scholen

overdag niets te doen hadden, maar bij niemand leidde dit tot nieuw politiecontact.

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en is deze zorg gelukkig afgenomen.

Tijdens de 6 maanden schoolsluiting hebben wij contact gehouden met onze 12 schoolstudenten

(7 in Nchalo en 5 in Blantyre). Helaas zijn wij 4 studenten uit het oog verloren, zij

zijn tijdens de sluiting verhuisd en nog niet terug naar school gekomen. De resterende 8

studenten zijn inmiddels wel weer naar school en wij bezoeken de scholen regelmatig om te

zien hoe zij deze laatste termijn afronden.

Tot slot hebben wij 17 kinderen bezocht die wij hebben begeleid in de pilot slachtofferhulp.

Hier waren 3 kinderen verhuisd, 14 waren thuis en het ging goed met ze. Het is geweldig om

te horen dat de kinderen weer naar school gaan en hoe blij de ouders ook zijn over hun

verandering. Tijdens de COVID-periode hebben wij de pilot niet kunnen voortzetten, maar

zeker na de positieve follow-up resultaten staat dit hoog op onze agenda voor 2021.

De HALT-geslaagden, scholieren en jeugdige slachtoffers vonden het geweldig dat wij ze

tijdens de COVID-periode opvolgden en onze terugkoppeling heeft onze samenwerking met

partners verder versterkt. Uiteindelijk hebben alle uitdagingen tijdens deze COVID-periode

zo toch een extra positief resultaat opgeleverd.

Diploma-uitreiking-HALT-programma-2020
Diploma-uitreiking-HALT-programma-2020

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*