Home > Afrika > Malawi > Byounique – Project Vakopleidingen en Wijkinterventies.

Follow-up bezoeken van het laatste HALT- project hebben geresulteerd in een nieuw project rond Nchalo. De Corona-pandemie heeft tot een explosief gestegen aantal kind-huwelijken en tienermoederschappen geleid met grote zorgen over de meiden en hun baby’s. Byounique wil samen met directe partners graag vakopleidingen, werkgelegenheid en opvoedingstraining bieden aan tienermoeders, tienervaders en jonggehuwde meiden. Hiervoor is een projectplan opgesteld en aan Molenaars Kinderfonds is een bijdrage gevraagd. 

Doel van het project

Het doel van dit project is het opzetten van trainingscentra in 4 risicowijken rond de stad

Nchalo. Tienermoeders, jonggehuwde meiden en jonge vaders leren hier een vak, zetten

samen bedrijfjes op en worden getraind in positief opvoeden. Zo krijgen zij de kans om

financieel zelfredzaam te worden en hun kinderen liefdevol op te voeden.

Het project ondersteunt daarnaast jonge meiden in de 4 risicowijken om zelfstandige

keuzes te maken en om een einde te maken aan de schadelijke tradities als gedwongen

huwelijken en kindermishandeling.

Werkwijze van het project: 2 beoogde hoofdresultaten

1. Trainingscentra in 4 risicowijken:

In iedere risicowijk wordt een trainingscentrum opgezet waar de deelnemende jongeren een vak

leren en daarna samen bedrijfjes opzetten. Er is een basistraining lezen, schrijven en rekenen.

De jongeren krijgen opvoedingstraining zodat zij hun kinderen positief leren opvoeden. En het

project biedt individuele en groepsbegeleiding zodat de meiden in het project hun vaak

traumatische ervaringen kunnen verwerken.

• Elk trainingscentrum biedt training in mode & kleding, kapper, brood-banketbakker

en sandalen maken

• Iedere training duurt 5 maanden: 1 maand basiskennis en opvoedingsvaardigheden

en 4 maanden training in één van de 4 vakken

• Daarna volgt 1 maand begeleiding bij het opzetten van een bedrijfje/ solliciteren

• Per jaar biedt het trainingscentrum 2 trainingsperiodes aan

• In totaal kunnen 30 jongeren per risicowijk per jaar deelnemen, totaal 120

2. Wijkinterventies die kind-huwelijken en tienermoederschap voorkomen en meiden steunen:

In iedere risicowijk zal de partner-jeugdclub een interventieteam opzetten dat op scholen en in

risicowijken voorlichting geeft over de rechten en wetten die meiden beschermen. Zij nemen

direct actie als meiden wegblijven van school of als er in de wijk zorg is over uithuwelijking of

zwangerschap. Zij beoordelen de situatie en bieden passende zorg. Zij hebben elk kwartaal een

overleg met de lokale leiders om zo samen de onderliggende problemen op te lossen.

• Iedere jeugdclub geeft voorlichting op 2 basisscholen en 2 middelbare scholen

• Iedere jeugdclub doet 3 voorlichtingsactiviteiten in iedere risicowijk

• Scholen en wijkbewoners melden zorgelijke situaties bij het jeugd-interventieteam

• Deze biedt direct juridische of begeleidende actie, vaak samen met instanties

• Jeugdclubs en tienermoeders verzorgen 6 uitzendingen op lokale radio

Doelgroep van het project

De directe doelgroep van het project zijn jongeren van 17-23 jaar oud die in één van de 4

risicowijken van Nchalo wonen. In totaal kunnen per risicowijk 30 jongeren per jaar

deelnemen aan de trainingen, totaal 120 jongeren per jaar. De opzet is dat 84 jongeren

(70%) tienermoeders en jonggetrouwde meiden zijn en 36 (30%) jonge vaders. Byounique kiest er

bewust voor om ook de jonge vaders mee te nemen in het project. Als zij verantwoordelijk

zorg kunnen dragen voor hun gezin, voorkomt dit in hoge mate de problemen die zoveel

(jonge) gezinnen rond Nchalo ervaren. Bovendien kunnen deze jonge vaders rolmodellen

worden voor andere jongens.

Bijdrage Molenaars Kinderfonds.
Wij hebben Byounique een aantal maal ondersteund bij hun projecten en zijn onder de indruk van de wijze waarop zij midden in -en samen met- de lokale samenleving dingen voor elkaar krijgen. Ook dit project spreekt ons erg aan en wij hebben hiervoor dan ook € 5.000 ter beschikking gesteld, circa 1/3 van het totale projectbudget.

Uitstel van het project
Helaas kon het project nog niet van start gaan vanwege aanhoudend zorgelijke Covid-situatie. Anita Tiggelaar programmadirecteur van Byounique in Malawi meldt ons hierover het volgende wat wij onze lezers niet willen onthouden omdat het aangeeft hoe diep Covid, vooral door de lage vaccinatiegraad, ingrijpt in de lokale samenleving en onder welke moeilijke omstandigheden de ngo’s ter plaatse moeten werken:

Tot onze spijt hebben wij dit project nog niet kunnen starten. De aanhoudende zorgelijke Covid-situatie en de door de overheid genomen maatregelen hebben het tot nu toe onmogelijk gemaakt om onze projectactiviteiten op een verantwoorde wijze uit te voeren. In de statistieken lijkt de situatie in Malawi redelijk. Maar het probleem is dat de cijfers niet de werkelijke situatie weergeven. Door de lage vaccinatiegraad (slechts 2 % is gevaccineerd), het niet naleven van de maatregelen, het niet laten controleren liggen de echte cijfers veel hoger en was de kans op besmetting tot nu toe erg groot. Veel mensen in onze omgeving zijn ziek geweest. Ook Anita heeft ondanks haar volledige vaccinatie in juli Corona opgelopen en is pas net hersteld. 
Ons project brengt steeds een behoorlijk aantal studenten bij elkaar en omvat ook veel activiteiten in de leefgemeenschappen. In de huidige situatie hebben wij nog geen kans gezien om deze activiteiten veilig en verantwoord uit te voeren. En wij mogen op dit moment überhaupt nog geen groepen van meer dan 30 mensen bijeenbrengen. Hoewel de situatie de komende maanden langzaam beter lijkt te worden, wordt de tijd om de 1trainingen dit jaar [2021] nog uit te voeren eigenlijk al te kort. 
Omdat wij dit project echt goed willen uitvoeren hebben we met onze partners overlegd over onze planning. Samen hebben we besloten dat de beste optie is om het project over te zetten naar 2022. Er komen de komende maanden steeds meer vaccins in het land en steeds meer Malawianen willen zich nu laten vaccineren. Daarmee verwachten wij dat de situatie begin volgend jaar zover is verbeterd dat wij dit project veilig kunnen uitvoeren en zonder steeds opnieuw onderbrekingen door Covid-maatregelen. Hoewel deze beslissing ons allemaal zwaar valt denken wij dat dit de beste manier is om dit project goed uit te voeren en de gestelde doelen te behalen.
Wij als Molenaars Kinderfonds vinden het heel verstandig dat het project niet tegen beter weten in onder deze omstandigheden wordt gestart en wachten op het moment dat Byounique hiermee op verantwoorde wijze van start kan gaan, hopelijk in de loop van 2022. Wij houden u op de hoogte.  

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*