Home > Afrika > Malawi > Byounique- Kindvriendelijke aanpak jeugdcriminaliteit
Halt project - jongeren met ouders bijeenkomst

Stichting Byounique wil ervoor zorgen dat kansarme kinderen in Malawi niet in aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst kunnen opbouwen. Zij heeft daarbij 3 hoofddoelen:

  • Voorkomen dat kinderen en jongeren in Malawi in aanraking komen met politie en justitie;
  • Zorgen dat kinderen en jongeren bij wie dit wel gebeurt goed behandeld worden volgens (inter-)nationale wetgeving
  • Zorgen dat kinderen en jongeren die in aanraking komen met justitie via rehabilitatieprojecten alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen.

Het uiteindelijke doel is het creëren van een laagdrempelig, rechtvaardig en kindvriendelijk jeugdrechtssysteem in Malawi.

Het programma van Byounique richt zich op preventie, rehabilitatie en bewustwording. Byounique werkt in en rond 4 steden in Zuid, Oost en Centraal Malawi. In elke stad hebben zij een lokaal team bestaande uit maatschappelijk werkers en part-time vrijwilligers.

Byounique heeft ons benaderd om de opzet van een nieuw HALT project te ondersteunen. Met een HALT-traject biedt Byounique een concreet alternatief voor kinderen die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. De autoriteiten kunnen deze kinderen bij wijze van alternatieve straf verwijzen naar zo’n HALT-traject. Door het opbouwen van samenwerkingsverbanden met tal van partijen werkt Byounique aan acceptatie van HALT als een effectieve jeugdstrafrecht-maatregel die uiteindelijk het beste resultaat voor alle betrokkenen oplevert en daarmee bijdraagt aan een beter jeugdrechtsysteem. Naar onze mening heeft Byounique sinds haar oprichting in 2011 al vele goede activiteiten ontplooid en is zij ook goed geworteld in de lokale samenleving.

Het door ons ondersteunde project is een pilot die loopt van juli 2017 t/m augustus 2018 en bestaat uit 3 HALT-trajecten  in Chikwawa en 3 HALT-trajecten Bangula (beiden Zuidelijk-Malawi). De doelgroep bestaat uit kinderen die voor het eerst een klein delict plegen, hun ouders /familie, leerkrachten, jeugdgroepen, wijkpolitie, andere kernpersonen in wijken, medewerkers politie, justitie en maatschappelijk werk. Indirect heeft het project nog een grotere uitstraling via bredere voorlichting en bewustwording.

Concreet bevat het de volgende elementen:

  • 6 groeps- Life Skills-programma’s gericht op positieve gedragsverandering
  • 6 voorlichtingsactiviteiten in risicowijken
  • 6 voorlichtingsactiviteiten op scholen
  • 6 trainingsbijeenkomsten met politie/justitie/maatschappelijk werk
  • 4 algemene ouderschapstrainingen voor de brede gemeenschap
  • Minimaal 12 (social) media-activiteiten voor het grote publiek.

Het Molenaars Kinderfonds heeft voor ruim 65% bijgedragen aan de kosten van dit project.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*