Home > Afrika > Kenia > Bouw klaslokalen in Gambaragai
ruimte voor drie lokalen

 

In het voorjaar van 2015 hebben wij een aanvraag gehonoreerd van Stichting Kidshare in Haarlem. Stichting Kidshare sticht ondermeer scholen op het platteland van Kenia en werkt daarin nauw samen met partnerorganisatie African Divine Church (ADC) in Kenia. ADC is een kerk met ongeveer 1 miljoen leden in Kenia, Oeganda en Tanzania en zeer actief op maatschappelijk gebied. Geschat wordt dat 70% van hun leden tot de allerarmsten behoort: mensen die leven van minder dan 1,25 dollar per dag. Onderwijs is voor ADC een speerpunt: zij zetten zich in om de armste kinderen, in dorpen waar geen school is, kwaliteitsonderwijs te bieden. Stichting Kidshare steunt vanuit Nederland projecten van African Divine Church in Kenia en gezamenlijk zijn er al diverse scholen gesticht.

Er wordt nu een school gebouwd in het dorp Gambaragai. Dit dorp ligt zeer afgelegen op het platteland van West-Kenia, ongeveer 30 kilometer ten noordoosten van de stad Kisumu. Er is geen weg naar het dorp. De dichtstbijzijnde school is ver weg. Bovendien is het terrein, vooral in de regentijd, moeilijk begaanbaar. Omdat het dorp zo geïsoleerd ligt, had de bevolking zelf het initiatief genomen om een kleuterschool te starten, die inmiddels goed draait. De ouders in het dorp hebben de hulp ingeroepen van ADC en inmiddels hebben ze samen een klaslokaal gebouwd. Er zijn nog drie lokalen nodig voor de 134 kinderen die nu naar de school gaan. Als er 4 klaslokalen zijn, zal de school ook een officiële registratie krijgen van het ministerie van onderwijs. Daarna komt de overheid over de brug met het betalen van leerkrachten en het afbouwen van de school. Zo kan er in dit dorp een vliegwiel van positieve veranderingen in gang gezet worden.

Het project omvat de drie resterende klaslokalen met toiletten, meubilair en leermiddelen. Stichting Kidshare heeft voor dit dorp een actie gehouden op de Koningin Emmaschool in Haarlem. Ook is een bijdrage ontvangen van een vermogensfonds en heeft de stichting Wilde Ganzen een bijdrage toegezegd. Het Molenaars Kinderfonds heeft het ontbrekende bedrag, ongeveer een kwart van het totale budget, betaald en daarmee is financiering van dit project rond en kan de school gebouwd worden. De bouw is inmiddels begonnen.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*