Home > Afrika > Blindenschool in Kameroen
De Calisa school in aanbouw zomer 2021

De Calisa school in aanbouw zomer 2021


“In 1998 kwamen wij als blinden in contact met een Franstalige blinde jongere uit het West-Afrikaanse Kameroen. Hij had in Nederland asiel aangevraagd en motiveerde ons de leefsituatie van zijn lotgenoten te verbeteren. Daartoe werd op 15 november 1999, aan de vooravond van het nieuwe millennium, Fakkel 2000 opgericht om in Kameroen aan jongeren zonder perspectief de fakkel van solidariteit en bemoediging aan te reiken.”
Dit zijn de woorden van Truus Jonker uit Nijkerk, secretaris van de stichting Fakkel 2000. https://fakkel2000.nl/

Truus wist onze stichting te vinden eind 2020 en vroeg om financiële hulp voor een deel van de inrichting van het in aanbouw zijnde onderwijscentrum voor blinden CALISA in Douala. Als economische hoofdstad van Kameroen telt zij 3 miljoen inwoners.
Het betrof kosten van de diverse opleidingen, zoals:
A: Opleiding PC-gebruik, aangepast voor blinden, 3 pc’s en 3 computertafels ( € 480,18.)
B: Opleiding braillelezen en –schrijven: 13 schoolbanken  (€ 693,60)
C: Onderricht in handvaardigheid: 3 lange banken voor leerlingen, Vlechtriet, stoelframes (€ 350,61)
Het totaal bedrag van € 1.524,39 maakten we over naar de stichting Fakkel 2000.

In juni 2021 kregen we foto’s van de school die toen  bijna was  afgebouwd.
Door de corona pandemie heeft het plan om de school van start te laten gaan met onderwijs vertraging opgelopen.  
Voor de officiële opening van het centrum, begin 2022, zullen de Kameroense  autoriteiten worden uitgenodigd; in veel Afrikaanse landen is het dan gebruikelijk om van een humanitair project zoals deze, welke door buitenlandse donoren is gerealiseerd, de personeelskosten op zich te nemen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*