Home > Afrika > Blindenschool Calisa in Kameroen
Calisa de blindenschool in Douala Kameroen

Stoelen voor multifunctionele ruimte blindenschool Calisa

Projectverzoek van stichting Fakkel 2000 in het jaar 2022

We ontvingen een wederom een verzoek halverwege 2022 , ditmaal om bij te dragen aan de inrichting van de multifunctionele zaal in het nieuwe onderwijscentrum Calisa in Douala. Behalve als eetzaal voor de leerlingen en het onderwijspersoneel zal de ruimte incidenteel ook dienen voor leersessies, ledenvergaderingen en conferenties zoals tijdens de Internationale Dag van de witte stok op 15 oktober.
Om de multifunctionele zaal in te richten is er meubilair nodig, zowel voor leerlingen als voor volwassenen. Het betreft 2 lange houten tafels en 100 stoelen. Deze actie hoort bij de laatste voorbereidingen voor de officiële aftrap van de blindenschool in Douala, wat dit jaar nog op het programma staat……..

Inmiddels heeft de voorzitter van stichting Fakkel 2000 , Truus Jonker in november 2022 Kameroen bezocht, waarbij ze op 9 november 2022 het centrum Calisa officieel mocht inwijden. Lokale en regionale autoriteiten, weldoeners en humanitaire organisaties zoals Lions clubs en kerken waren daarbij  uitgenodigd. De Kameroense televisie maakte een audiovisuele promotiefilm om te wijzen op het grote belang van een gespecialiseerd onderwijscentrum in de economische hoofdstad Douala die ruim drie miljoen inwoners telt. Behalve aan acquisitie zal deze promotiefilm ook bijdragen aan bewustwording, zodat ouders hun blinde kind niet langer in huis verborgen houden nu ze zien dat er ook aangepast onderwijs bestaat.
Truus Jonker benadrukte in haar toespraak dat Fakkel 2000 met hulp van haar donoren weliswaar de middelen heeft kunnen vergaren voor de bouw en inrichting, maar dat onze stichting onvoldoende kapitaalkrachtig is om de exploitatie en het onderhoud van CALISA te betalen. Daarvoor willen wij een beroep doen op de overheden en op humanitaire organisaties. Inmiddels heeft de voorzitter van Lions Club Orchidée een tripartite samenwerking voorgesteld met blindenorganisatie ACFISA en met Fakkel 2000.

Truus Jonker temidden van de bestuursleden van Calisa
Truus Jonker temidden van de bestuursleden van Calisa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*