Home > Afrika > Namibië > Bijdrage inventaris voor een nieuwe kleuterschool in Ovitoto, Namibië

Waar ligt Ovitoto en waarom juist daar hulp?

Ovitoto is een landelijk, bergachtig gebied ten oosten van Okahandja. De oppervlakte is ongeveer 60.000 ha. Ovitoto telt 15.000 inwoners. De economische omstandigheden zijn er belabberd en voorzieningen zijn er nauwelijks. Wel staat er een internaat met ongeveer 800 leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Veel van deze scholieren verlaten het onderwijs echter vroegtijdig, zonder diploma.

Het regeringsonderwijs in Namibië is niet toegankelijk voor alle kleuters, aangezien er een financiële drempel wordt opgeworpen. Hierdoor missen de kinderen die geen kleuteronderwijs hebben gevolgd bij de instroom van de lagere school de aansluiting, zodat heel wat leerlingen, zelfs in de hogere klassen, nog steeds niet kunnen lezen en schrijven.

Beloop

Beautiful kidz is vanaf 2013 voortvarend aan de slag gegaan in Ovitoto met kleuteronderwijs en bijlessen voor oudere leerlingen. Daarnaast werden er ook cursussen voor ouders en verzorgers gegeven. Het school gebouwtje waarin de activiteiten plaatsvonden, bestond echter uit één vertrek en moest gedeeld worden.

Zowel de lokale chief als de councelor in Ovitoto waren erg ingenomen met Beautiful Kidz en hebben aan hen een gratis bouwterrein ter beschikking gesteld voor nieuwbouw.

In het voorjaar van 2015 bouwde Beautiful Kidz een nieuw, ruimer opgezet schooltje met tevens een keukentje. Het Molenaarskinderfonds heeft 1500 euro bijgedragen aan de inventaris van het nieuwe dagverzorgingscentrum. Het nieuwe gebouw is in september 2015 officieel geopend door de minister van onderwijs, Doreen Soika.

Met de kleuterschool bereidt Beautiful Kidz momenteel 60 kleuters voor op de lagere school. Met het geven van bijlessen en huiswerkbegeleiding houden ze vervolgens 20 oudere leerlingen “bij de les’. Hierdoor gaan deze kinderen met meer plezier naar school en krijgen ze ook een eerlijke kans deze met succes af te ronden.

Alleen de meest kwetsbare kinderen worden toegelaten. Van de leidsters krijgen ze persoonlijke aandacht en daarmee wordt het centrum voor hen een veilige plek om op te groeien. De kleuters kunnen er ontspannen spelen met hun leeftijdgenootjes. Daarnaast krijgen ze de nodige begeleiding bij hun eerste schoolwerkjes en dagelijks een gezonde maaltijd.

In november 2015 hebben de zus en zwager van Bart Molenaar dit schooltje bezocht. Ze waren onder de indruk van de professionele uitstraling van het dagverzorgingscentrum. Op de website treft u een apart verslag van hun bezoek.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*