Home > Afrika > Namibië > Beautiful Kidz Namibië

“Beautiful Kidz Namibia” is een christelijke organisatie die zich inzet voor wezen die het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Sinds 2003 wordt hulp geboden vanuit een eigen dagverzorgingscentrum in de wijk “Katutura” van de hoofdstad Windhoek.

Het echtpaar Brian en Pam Kinghorn hebben het centrum opgericht toen het kleuteronderwijs, na jaren te zijn afgeschaft geweest, weer als verplichting werd gesteld om tot de lagere school te kunnen toetreden. De vaak particuliere kleuterscholen zijn niet betaalbaar voor mensen die in armoede leven. Brian en Pam zagen de grote nood en erbarmelijke omstandigheden in Katutura en zijn hierop ingesprongen.

Het centrum is in de jaren tot nu uitgegroeid met diverse andere activiteiten.

In 2006 hebben Piet Falkena en zijn vrouw door Namibië gereisd en hebben zij Katutura bezocht. Naar aanleiding hiervan zijn zij in 2006 een Nederlandse stichting gestart om geld te genereren voor het dagverzorgingscentrum.

Wat wordt er allemaal gedaan?

Allereerst is er het kleuteronderwijs in 4 klassen aan 90 kinderen. Alle kleuterschoolleidsters zijn Namibische vrouwen.

Daarnaast worden er door de staf veel wijkbezoeken gebracht. De staf heeft veel contacten in de wijk en weet waar de nood het meest schrijnend is.

Ook een opleiding tot kleuterleidster wordt gestart. In 2013 hebben 18 dames deze opleiding met succes afgerond. Na schooltijd komen 75 kinderen voor huiswerkbegeleiding. Er zijn computerklassen, enerzijds voor de zesjarigen van de kleuterschool, anderzijds voor de lagere schoolleerlingen (200 kinderen die wekelijks komen) en voor volwassenen.

Sinds 2009 is er vakantieschool opgestart. Veel leerlingen haken na de lagere school af, omdat ze de vakken te moeilijk gaan vinden. In de vakantieschool worden leerlingen op hun overgangsexamen voorbereid met lessen in Engels, Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Vakantiekampen: in mei 2013 zijn 3 kampen georganiseerd waar in totaal 164 kinderen aan deelnamen in verschillende leeftijdsgroepen. In augustus en september zijn nogmaals 3 kampen georganiseerd waar in totaal 110 kinderen aan deelnamen.

Er is een cursus voor tienermoeders van 3 maanden, waarbij zaken als hygiëne, EHBO, opvoedingsprincipes, discipline, communicatie e.d. aan de orde komen.

Een naaldproject is gestart om vrouwen uit de wijk een opleiding te geven, waarmee ze de basis voor eigen inkomsten leggen.

 

Bibliotheek

De kleuters uit het centrum komen hier regelmatig om hen al vertrouwd te maken met boeken en worden dan voorgelezen. Verder komen er lagere schoolleerlingen om bv. onderwerpen voor een werkstuk te zoeken of gewoon om rustig een boek te komen lezen. En zelfs studenten van High School hebben hun weg om dezelfde reden naar de bibliotheek gevonden.

Het project heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 2013 is voor het jubileumfeest de minister van onderwijs uitgenodigd, die diep onder de indruk was en er is gepraat over een jaarlijkse bijdrage van de regering. Hier moet nog meer voor gelobbyd worden.

Tevens is met name Piet bezig in zijn gesprekken met Brian om de omslag te maken naar minder inkomsten vanuit Nederland en meer fundraising in Namibië zelf. Hij is er van doordrongen dat het project meer zelfstandig moet gaan draaien en de omslag moet maken naar: voor wat, hoort wat.

De exitstrategie is, dat in 2018 75 % van de kosten voor het project in Namibië zelf gedekt worden en nog maar 25% uit Nederland komt.

In maart 2014 benadert Piet Falkena het Molenaars Kinderfonds om bij te dragen in de aanschaf van nieuwe boeken voor de bibliotheek. Het betreft prentenboeken voor de kleuters, studieboeken en naslagwerken. Een ander fonds heeft inmiddels een deel van het bedrag toegezegd en het restant bedraagt € 1050,-.

Bart en Freeke Molenaar besluiten Piet een bezoek te brengen om dit project te onderzoeken. Het gesprek met Piet verloopt op een open en prettige manier. Piet is iemand met een ruime ervaring die er in onze ogen zeer van doordrongen is, dat het behalen van de exitstrategie belangrijk is voor de continuïteit van het project.

We besluiten het project te ondersteunen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*