Home > ANBI

Algemeen:

Statutaire naam: Stichting Molenaars Kinderfonds

Kamer van koophandel nummer: 37142036

RSIN / fiscaal nummer: 8195.29.825

ANBI-status: Ja

Contactgegevens:

Postadres: Oude Balksterweg 1, 8567 HJ Oudemirdum

Website: www.molenaarskinderfonds.nl

Email: info@molenaarskinderfonds.nl

Telefoon: 0651215821

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: De heer A.O. Molenaar

Secretaris: De heer E.W. van Aardenne

Penningmeester: De Heer E.W. van Aardenne

Lid:  De Heer N.J. de Boer

Lid: mevrouw J.R.G. Molenaar

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel:

1. Het verlenen van financiële steun aan medische en humanitaire projecten in zowel binnen- als buitenland. Hierbij valt te denken aan bestaande initiatieven die behoefte hebben aan additionele fondsen om iets te realiseren, zoals de bouw of verbetering van een school, lesmateriaal, ondersteuning van medische projecten of verbetering van de leefomgeving van kinderen en hun ouders.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals het beoordelen van aanvragen, contacten onderhouden met projecten, fondsenwerving, informatieverstrekking e.d.

Zie hier onze Statuten Molenaarskinderfonds.

Zie hier ons beleidsplan

 

anbi