Home > Afrika > Aankoop van land voor de basisschool in Migori
Jaël Marera

Jaël Marera, het schoolhoofd, toont het stuk land. Op de achtergrond de school.

In het najaar van 2019 krijgen wij een berichtje van Frits van Es. Frits vraagt hierin in hoeverre wij openstaan voor het ondersteunen van een basisschool in Migori, Kenia. We nemen contact op met Frits en plannen een ontmoeting met hem. Frits vertelt hoe hij als PUM-expert zijn kennis en expertise in de gezondheidszorg deelt met gezondheidsinstellingen in ontwikkelingslanden. Hij vertelt het volgende…

In het voorjaar van 2019 is hij uitgezonden naar een ziekenhuis in Migori. Terwijl hij daar twee weken verbleef, kwam hij via Julius Pondo, de vertegenwoordiger van Pum-experts in Kenia, in contact met 2 bevlogen leerkrachten van een basisschool in Migori. Deze basisschool is mede opgezet door de Nederlandse onderwijzeres, Lissa Brugmans (met wie wij ook contact hebben gezocht).

Ontstaan van de school

Lissa kwam in contact met Jaël en Milicent Marera, twee alleenstaande moeders die de opleiding tot lagere school lerares gevolgd hadden. Lissa is zelf ook van beroep onderwijzeres en raakte bevriend met de twee vrouwen. Met zijn drieën hebben ze besloten een lagere school in Migori op te richten, aangezien er in die stad zoveel kinderen waren die geen onderwijs volgden. Lissa heeft een microkrediet verstrekt voor de start van de school.

De bedoeling was om alleen kleuters en onderbouw te starten met de gedachte dat ze een dusdanige basiskennis aan de kinderen zouden geven, dat de kinderen vervolgens makkelijk door zouden kunnen stromen naar de bovenbouw van een andere lagere school. Dit betekende 3 jaar kleuterschool in de leeftijden 3,4 en 5 jaar. En dan 3 basisklassen voor 6,7 en 8 jarigen. Dit paste binnen het onderwijssysteem van Kenia en met deze klassen had de school recht op erkenning. De school is in 2011 met 3 kleuters gestart en in 2019 heeft de school 268 leerlingen. Jaël en Millicent runnen de school met passie en vragen van de ouders een bijdrage naar draagkracht. Zo betalen rijkere ouders iets extra’s om ook armere kinderen onderwijs te kunnen laten volgen.

In 2019 zijn echter de regels van de regering aan het begin van het schooljaar gewijzigd en moet je als basisschool alle klassen hebben om erkend te worden. Dus is de school nu verplicht om ook een klas 4,5 en 6 te hebben, willen ze voor ondersteuning van de overheid in aanmerking komen.

Op dit moment heeft de school 4 klaslokalen, 1 toilet en 1 semi-permanent klaslokaal (van zinkplaten), waar 2 kleutergroepen in passen. Dit laatste lokaal is niet geaccepteerd door de overheid en moeten ze in ieder geval afbreken. Verder is er een kleine keuken. De huidige gebouwen staan op een stukje land dat eigendom is van de school. Frits heeft de school bezocht, de klassen en kinderen gezien en hoe de situatie nu is.

Behoeften

Achter de school is een stukje land wat de school zou kunnen kopen. Dit land kost 5000,- euro. Als zij dit land in bezit hebben, kunnen hier nogmaals drie klaslokalen (voor de bovenbouw) op gebouwd worden en een tweede toiletgebouw. Verder moet het semi-permanente lokaal worden afgebroken en moet hier een goed lokaal gebouwd worden. En de keuken moet vernieuwd en uitgebreid worden als er meer leerlingen komen.

De administratie van de school bestaat nu nog uit een tafeltje buiten onder een afdakje. Ook hiervoor zouden ze graag een geschikte ruimte maken.

Door de toename van het aantal leerlingen willen ze aansluiting op het drinkwater net of een beter drinkwatersysteem aanleggen.

Voorbereiding

De school is nu bezig met een aanvraag om onder een overkoepelende organisatie te vallen: een Community Based Organisation. Hierdoor kunnen ze makkelijker aanvragen doen, omdat ze als het ware een soort NGO worden. Dit is ondertussen gelukt en de school is nu aangesloten bij Oruba C.B.O.

Frits wordt onze contactpersoon met de school in Migori en met Julius Pondo. Dit is voor ons heel prettig, aangezien Frits voor zijn begeleidende functie in het ziekenhuis eind 2020 / begin 2021 nogmaals naar Migori zal afreizen.

Na verder onderzoek en antwoorden op diverse vragen onzerzijds, besluiten we om in ieder geval de school te ondersteunen bij de aankoop van het land, waarbij we ze vragen zelf voor 10% van de kosten zorg te dragen. In februari 2020 hebben we 4500,- euro overgemaakt.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*